cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Graphics Cards

demokand
Journeyman III

xplane 11 arma 3 Fps problem

Adsız.jpgbu performans en düşük ayarlarda. Sorun ne olabilir? Video kartı ayarları otomatik olarak tanımlanır.

Fps çok düşük ve vram göstergelerde sürekli artışlar yaşıyor.

2.jpg

0 Likes
0 Replies