muriqi

Window Error Reporting LiveKernelEvent

Discussion created by muriqi on Sep 15, 2019
Hata Ayrıntısı:    Hata demeti LKD_0x141_Tdr:6_IMAGE_atikmpag.sys, tür 0  Olay Adı: LiveKernelEvent  Yanıt: Kullanılamıyor  Kabin Kimliği: 45fdca73-0944-4021-9607-7cf5aadc8867    Sorun imzası:  P1: 141  P2: ffffab05c349f010  P3: fffff8062646077c  P4: 0  P5: 3270  P6: 10_0_17134  P7: 0_0  P8: 768_1  P9:  P10:    İliştirilmiş dosyalar:  \\?\C:\Windows\LiveKernelReports\WATCHDOG\WATCHDOG-20190910-2351.dmp  \\?\C:\Windows\TEMP\WER-102553406-0.sysdata.xml  \\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WERE4DA.tmp.WERInternalMetadata.xml  \\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WERE4EB.tmp.xml  \\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WERE4EA.tmp.csv  \\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WERE50A.tmp.txt  \\?\C:\Windows\Temp\WER450C.tmp.WERDataCollectionStatus.txt    Bu dosyalar burada bulunabilir:  C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportArchive\Kernel_141_fde9751cd1ea16f6b028fd20db2c7769c19fd86_00000000_cab_37b5499f    Çözümleme simgesi:  Çözüm için yeniden denetleme: 0  Rapor Kimliği: 596af3e5-2f2f-40e2-b7be-ee93a01dc4fe  Rapor Durumu: 268435456


Attachments

Outcomes