AnsweredAssumed Answered

laptopbumda R5M420 EKRAN KARTI VAR EKRAN KARTI GUNCELLEMESI GELMISTI GUNCELLEDIM SIMDI HD 8000M  GÖZÜKÜYOR BU SORUN NEDEN OLDU

Question asked by fasdepo1 on Jan 21, 2019
Latest reply on Jan 21, 2019 by kingfish

laptopbumda R5M420 EKRAN KARTI VAR EKRAN KARTI GUNCELLEMESI GELMISTI GUNCELLEDIM SIMDI HD 8000M  GÖZÜKÜYOR BU SORUN NEDEN OLDU

Outcomes