AnsweredAssumed Answered

performans düşüklüğü ve sabit fps

Question asked by ercanbi̇rcan on Dec 17, 2018
Latest reply on Dec 17, 2018 by pokester

Merhaba;

Başlıkta belirttiğim gibi performans düşük ve sabit fps sorunuyla karşılaşıyorum. oyunlarda grafik ayarları yüksek ya da düşük ayarlarda yine aynı fps alıyorum lütfen yardım edin.

Bilgisayarım bu "W7S97EA # AB8"

Radeon yalımı bu "Radeon Yazılım Sürümü 17.1.1"

Dahili ekran kartının bios sürümü bu "BIOS Version 015.042.000.004"

Harici ekran kartınında bu "BIOS Versiyon 015.049.000.012"

Outcomes