AnsweredAssumed Answered

I have a problem with new drivers number 16.11.5.

Question asked by galaxi1983 on Dec 8, 2016
Latest reply on Dec 9, 2016 by redfury

Hey.
I have a problem with new drivers number 16.11.5.

Not only I on the side "Windoan serwerw" there are quite a lot of subjects recently with this problem.
How to repair. \ "Radeon R7 350".
Poland.

 

Opis
Problem dotyczący sprzętu spowodował, że system Windows przestał działać poprawnie.

Sygnatura problemu
Nazwa zdarzenia problemu: LiveKernelEvent
Kod: ab
Parametr 1: 1
Parametr 2: 300
Parametr 3: ba0
Parametr 4: 600000005
Wersja systemu operacyjnego: 10_0_14393
Dodatek Service Pack: 0_0
Produkt: 768_1
Wersja systemu operacyjnego: 10.0.14393.2.0.0.768.101
Identyfikator ustawień regionalnych: 1045

Outcomes