AnsweredAssumed Answered

drivers amd hd 6470M windows 10

Question asked by woznima9 on Apr 23, 2016

Czy karta grafiki AMD Radeon HD 6470M w laptopie HP EliteBook 8460p jest obsługiwana przez Windows 10.

Mam problem z uruchomieniem grafiki w trybie 2560x1080 (LG 21:9 UltraWide)

Outcomes