cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Graphics Cards

hadepsiak
Journeyman III

Czemu co jakąś godzine grania w fivem znika mi ekran na 2s robi się czarny i wszystko jest git po 2s

Znika mi ekran na 2s i robi się czarny, ale tylko w fivem cykl występuje co jakąś godzinę

0 Likes
0 Replies