AnsweredAssumed Answered

Głośne pikanie podczas gry

Question asked by vego011 on Dec 25, 2019
Latest reply on Dec 26, 2019 by vego011

Po ostatniej aktualizacji sterownikow do karty rx 570 pobral mi sie program amd radeon software. Teraz gdy gram od czasu do czasu slysze 4 narastajace glosne pikniecia. Towarzyszy temu spadek fps. Co to moze byc ?

Outcomes