cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

General Discussions

remowe14
Journeyman III
Journeyman III

leptobumun ekranının ustunde ve altında yatay beyaz cızgıler cıkıyor ve ekran tıtrıyor

leptobumun ekranının ustunde ve altında yatay beyaz cızgıler cıkıyor ve ekran tıtrıyor

0 Kudos