AnsweredAssumed Answered

6470m 7400 gözükme sorunu

Question asked by bugra6060 on Aug 6, 2020
Latest reply on Aug 7, 2020 by Earnhardt

bilgisayarım hp 1060 et ekran kartım 6470m fakat indiriyorum driverı 7400 oluyo oyunlardan tam performans alamıyorum yardımcı olurmusunuz 

Outcomes