AnsweredAssumed Answered

support screen resolution 2560 x 1080

Question asked by flypeter on Jun 28, 2020

Ik heb een ultrawide screen van LG, maar de resolutie krijg ik niet hoger dan 1920-1080

Outcomes