AnsweredAssumed Answered

zainstalowałem najnowsze sterowniki karty graficznej radeon rx 570 series i w menedżerze zadać wyskakuje kod błędu 43 i ni mozna włączyć żadnej gry

Question asked by kacperek on Mar 6, 2020

Nie mozna właczyć zadnej gry i nie w menedżerze zadań wyskakuje kod błędu 43

Outcomes