AnsweredAssumed Answered

Radeon Relive kayıt ediyor gözüküyor ama etmiyor

Question asked by nazetherogen on Jan 15, 2020

R7 240 ile kayıt yapmak istiyorum ama Radeon Yeniden Yaşamak düzgün kayıt etmiyor.kaydedilen video 6 dakika içinde olsa bile dosya boyutu 1kb civarlarında oluyor.Bu nedenle kaydedilen video açılmıyor.İşlemcim Core 2 Quad Q8300

Outcomes