AnsweredAssumed Answered

ekranı tam ekran oynayamıyorum

Question asked by bozbay75 on Dec 11, 2019

oyun açılmıyor eski adrenalin sürümünü yüklemek istiyorum

Outcomes