2strix

Black screens with AMD VII video card

Discussion created by 2strix on Oct 18, 2019

נהגי AMD חרא!
בכל פעם בעיה אחרת עם
מתקני הנהג , עדכון בום ההריסה.
למה?!?
זה יכול היה להיות כל כך טוב במה שהם עושים עם זה המוצרים האיכותיים שנמשכים שנים או אם עיבוד הכוח בהם במשחקי 4K ULTRA וכן הלאה.
עד כה הפעלתי את UNDERVOLT בכרטיס הגרפי שלי ועבדתי מצוין.
בחודשיים האחרונים היו להם 3 נהגים שהורסים הכל!
בכל פעם שקריסת מערכת (המסך השחור מאתחל את המחשב)
חשוב לציין שבמהלך המסך השחור המוזיקה ממשיכה לשחק את המשחק!
אפילו בלי UNDER הוא קורס, AMD! קח ידיים והפסיק להרוס את מה שאתה מתקן !!!!!!!!

Outcomes