AnsweredAssumed Answered

Nie dziala Freesyc. RX 5700XT, MSI MAG2412C, sterownik 19.8.2

Question asked by kris93 on Aug 28, 2019
Latest reply on Aug 31, 2019 by hardreset

Ostatnio zakupilem karte RX 5700XT i freesync nie dziala. Podlaczenie karty do monitora jest za posrednictwem kabla DP. Steriowniki aktualne tak samo system. Pomocy

Outcomes