AnsweredAssumed Answered

Zintegrowana karta

Question asked by xalexxx123 on Apr 26, 2019

Jak wylaczyc zintegrowana karte graficzna z Intela na radeona amd hd 6300 M series?

Outcomes