AnsweredAssumed Answered

zintegrowana karta

Question asked by xalexxx123 on Apr 26, 2019

Jak mogę wyłączyć zitengrowaną karte graficzną  AMD radeon  HD 6300M series?

Outcomes