AnsweredAssumed Answered

gdzie znaleźć sterowniki do Asus Radeon RX 470 MINING  ?

Question asked by goreckipl on Apr 3, 2019
Latest reply on Apr 3, 2019 by elstaci

ponieważ system Win 10 Home nie wykrywa karty Graficznej Asus Radeon RX 470 MINING  i nie wiem gdzie znaleźć takie sterowniki ponieważ nie widzę tej Karty Graficznej 

Outcomes