AnsweredAssumed Answered

ATI Radeon HD 4650 güncelleme sorunu

Question asked by oxty632 on Mar 24, 2019
Latest reply on Mar 24, 2019 by kingfish

ATI Radeon HD 4650'yi güncellerken "parametre hatalı" şeklinde bir sorun karşıma çıkıyor. Bu sorunu çözmek için çözüm bulamadım. Bundan dolayı buraya geldim. İngilizce'm iyi olmadığı için yanlış yere ticket atabilirim ama bunu çözmeme yardım edecek birileri var mı? 

 

Sorunun Ekran Kayıtı:

 

Outcomes