AnsweredAssumed Answered

Czemu co jakąś godzine grania w fivem znika mi ekran na 2s robi się czarny i wszystko jest git po 2s

Question asked by hadepsiak on Mar 18, 2019

Znika mi ekran na 2s i robi się czarny, ale tylko w fivem cykl występuje co jakąś godzinę

Outcomes