AnsweredAssumed Answered

Relive

Question asked by tomášipner on Jan 4, 2019
Latest reply on Jan 4, 2019 by grimbloodwolf

En :I have the AMD RX 580 graphics card I use to record video and Real Life Ok there is a problem in that when I shoot the video so it plays only half the microphone or is not synchronized I have it set to one in one file when it is loaded and I do not know what by

 

CZ: Mám grafickou kartu AMD RX 580 používám na nahrávání videa a and Real Life Ok je problém v tom že když natočím video tak se na hraje jenom půlka mikrofonu a nebo není synchronizované Mám to nastavené do jedné do jednoho souboru když se to nahraje a nevím co s tím

Outcomes