AnsweredAssumed Answered

Video Sorunu

Question asked by amdemin06 on Dec 5, 2018

Bilgisiyarımda videolarda , film izlerken videolarda renk kayması oluyor oyunlarda windows'ta böyle bir sıkıntı yok  sadece video ve film izlerken oluyor çözümü nedir

Outcomes