AnsweredAssumed Answered

Mohly byste přidat do programu RadeonReLive funkci k streamovaní že by bylo možné přidat nějaké url webu (např.StreamLabs)

Question asked by drejv on Nov 1, 2018

Could you add to the program RadeonReLive function to streamovaní that it would be possible to add some url of the site (e.g. StreamLabs)

Outcomes