AnsweredAssumed Answered

güncelleme sonrası kasma

Question asked by can on Aug 25, 2018
Latest reply on Aug 27, 2018 by elstaci

Ben ekran kartını güncelleğince kasmalar ortaya çıkıyor mesela 3 saniyede 1 pc kasıyor ne yapmam lazım sürücüye geri dön diyorum sorun düzeliyor fakat güncelleme yapmıyor sürücüyü güncelleştir diyorum yine aynısı oluyor eski sürücüye geri dönüyor

Outcomes