AnsweredAssumed Answered

AMD Radeon R9 M200X Series ekran kartı güncelledikten sonra, ekran parlaklığı ayarlanmıyor

Question asked by eloratataro on Aug 14, 2018

ekran kartını güncelliyorum sonrasında parlaklık ayarı ve bir takım güç ve ekran ayarı kayboluyorr.

Outcomes