AnsweredAssumed Answered

Driver maže Directx 11

Question asked by stenlycze on Jan 27, 2018

Po nainstalování nového Driver softwaru my nejdou hry na Directx 11 . Co s tím ?

Outcomes