AnsweredAssumed Answered

Problem z aktualizacją sterownika 5670 1gb

Question asked by kubocjusz on Jan 13, 2018
Latest reply on Jan 13, 2018 by Earnhardt

Witam posiadam kartę graficzną Amd Radeon HD 5670 1gb mam błąd 175 ,a na tej stronie pisze ,że te sterowniki są dla kart 5000 series itd

Outcomes