0 Replies Latest reply on Jan 2, 2018 2:32 PM by remowe14

    leptobumun ekranının ustunde ve altında yatay beyaz cızgıler cıkıyor ve ekran tıtrıyor

    remowe14

      leptobumun ekranının ustunde ve altında yatay beyaz cızgıler cıkıyor ve ekran tıtrıyor