AnsweredAssumed Answered

hallo  ik heb een probleem bij AMD installarieprogramma, update, krijg ik: het amd installatieprogramma kan de grafische hardware van AMD niet correct indentiificeren, klik hier voor nadere informatie en dan krijg ik telkens : fout 182 wat kan ik doen? ho

Question asked by beetje60 on Dec 10, 2017
Latest reply on Dec 11, 2017 by beetje60

hallo ik heb een probleem bij AMD installatieprogramma update , krijg ik: het amd installatieprogramma kan de grafische hardware van AMD niet correct indentificeren, klik hiervoor nadere informatie, en dan krijg ik als ik daarop klik fout 182

wat kan ik doen

Outcomes