AnsweredAssumed Answered

Jak zmnienić karte graficzną?

Question asked by wiktor on Dec 3, 2017

Witam, posiadam 2 karty graficzne:

1.Intel

2.Amd

Domyślnie jest ustawiony Intel a chciałbym to zmienic, jak tego dokonac?

Outcomes