AnsweredAssumed Answered

Problem z sterownikami

Question asked by darecki_93 on Nov 18, 2017
Latest reply on Nov 19, 2017 by pietka23

Witam

Mam taki problem z gra Assassin's Origin że pokazuje mi nieaktualny sterownik a w aplikacji Radeon od sterowników graficznych pokazuje wszystko aktualne.

Nie było by problemu gdyby gra nie zacinała się nawet na najniższych ustawieniach...

Outcomes