AnsweredAssumed Answered

Blue Square Artifacts - RX 480

Question asked by pijanypolak on Oct 21, 2017
I have these blue squares. Sometimes they are sometimes not. This is not a defect in the monitor or damage to the cable. I install new drivers and not overclock the GPU

Mam te niebieskie kwadraty. Czasem są czasami nie. Nie jest to defekt monitora ani uszkodzenie kabla. Instaluję nowe sterowniki i nie podkręcałem GPU

Producent karty graficznej - Powered by AMD

Mikroukład graficzny - Radeon (TM) RX 480 Graphics

Identyfikator urządzenia - 67DF

Identyfikator dostawcy - 1002

Identyfikator podsystemu - 22D0

Identyfikator dostawcy podsystemu - 1458

Identyfikator wersji - C7

Typ magistrali - PCI Express 3.0

Bieżące ustawienia magistrali - PCI Express 3.0 x16

Wersja BIOS - 015.050.000.000

Numer części BIOS - 113-xxx-xxx

Data BIOS - 2016/10/26 08:49

Rozmiar pamięci - 8192 MB

Typ pamięci - GDDR5

Taktowanie pamięci - 2000 MHz

Taktowanie rdzenia - 1290 MHz

Łączna przepustowość pamięci - 256 GByte/s

Szybkość pamięci - 8.00 Gbps

Ścieżka pliku sterownika 2D - /REGISTRY/MACHINE/SYSTEM/ControlSet001/Control/Class/{4d36e968-e325-11ce-bfc1-08002be10318}/0001

 

Message was edited by: Matt B We have updated the title of this discussion with relevant details to better describe your issue.

Outcomes