AnsweredAssumed Answered

işlemci yüzünden bilgisayarın kapanması

Question asked by pala3469 on Jul 15, 2017
Latest reply on Jul 15, 2017 by rebelyell

Aldığım AMD FX8370 model işlemci yüzünden bilgisayarım kapanıyor işlemci hiç bir şekilde aşırı ısınmıyor ama nedense bu işlemci yüzünden bilgisayarım sebepsizce kapanıyor

işlemcime hiç bir şekilde owerclock yapılmamıştır

Outcomes