AnsweredAssumed Answered

Ekran kartı güncelleme sorunu YARDIM !!!

Question asked by furkanakyntr on Jun 29, 2017
Latest reply on Jul 5, 2017 by ray_m

Ekran kartı yeni sürümü var diyor , güncelliyorum , bilgisayarı yeniden başlatmamı istiyor , yapıyorum fakat bilgisayar açıldığında ekran kartı sürümü güncellenmemiş eski sürüm duruyor ne yaptıysam olmadı yardım edin

Outcomes