AnsweredAssumed Answered

driver version 8.970.100.9001

Question asked by tompasoni on Jun 16, 2017
Latest reply on Jun 22, 2017 by amdmatt

AMD har inte drivrutin till mitt grafikkort: ATI Mobility HD 4250Graphics för win 10, så jag letar efter ovanstående version som skall finnas hos windows men jag har inte hittat det. Om någon vet är jag tacksam för svar.

Outcomes