AnsweredAssumed Answered

mijn memory blijft op 300mhz staan van mijn videokaart amd

Question asked by nlslagveld on Jun 12, 2017
Latest reply on Jun 16, 2017 by amdmatt

powercolor red dragon radeon rx 480 4gb amd.  core is goed 1200mhz maar memerie blijft op 300mhz. staan wat kan ik er aan doen

Outcomes