AnsweredAssumed Answered

Minecraft Java SE Binary reageert niet

Question asked by cindy on Jun 1, 2017
Latest reply on Jun 5, 2017 by amdmatt

Ik gebruik Windows 10. Radeon
X1950 series driver. Ik heb de laatste update via de auto detector gedownload
omdat ik constant een melding kreeg dat mijn beeldschermstuurprogramma niet de
meest recente was. Deze melding is na de update verdwenen. Ik heb echter nog
steeds een probleem met Minecraft. Na het starten van een multiplayer game, kan
ik enkele tellen bewegen. Dan wordt het beeld wit met de melding dat Java SE
Binary niet reageert. Ik heb al heel veel mensen met dit probleem gezien maar
nog geen goede oploosing. Kan iemand mij helpen? Kan het wellicht zijn dat ik
toch een oudere versie van het stuurprogramma moet hebben?

Outcomes