AnsweredAssumed Answered

Trzy monitory pod karte R9 200

Question asked by dt20pl on May 22, 2017
Latest reply on May 26, 2017 by ray_m

Próbowałem podłączyć trzy monitory pod W/W kartę. Jeden podłączyłem przez HDMI, drugi przed DVI, a trzeci przed display port. Wszystkie wykryło tylko mogę korzystać tylko z dwóch. Dwa działają a jeden jest tak jakby w ogóle wyłączony. Jak to zmienić zeby trzy monitory tworzyły trzy jakby osobne pulpity?

Outcomes