2 Replies Latest reply on May 23, 2017 3:45 AM by amdmatt

  Hearthstone Pink Screen

  vernes

   Hello,
   I am using Your graphic card Radeon R5 M335 and I get a pink screen while running Hearthstrone.I tried changing drivers to their older version but it didn't work.

   My DxDiag:

   Symbol analizy:

    

   Ponowne sprawdzanie rozwiązania: 0

   Identyfikator raportu: 3958da33-33ea-11e7-ac5e-847beb10a5ca

   Stan raportu: 131076

   Skrócony pakiet:

   +++ WER8 +++:

   Pakiet błędów 116373715998, typ 5

   Nazwa zdarzenia: BEX64

   Odpowiedź: Niedostępny

   Identyfikator pliku Cab: 0

    

    

    

    

   Sygnatura problemu:

   P1: RadeonSettings.exe

   P2: 10.1.1.1682

   P3: 58fea395

   P4: StackHash_ac46

   P5: 0.0.0.0

   P6: 00000000

   P7: PCH_54_FROM_ntdll+0x00000000000A6C24

   P8: c0000005

   P9: 0000000000000008

   P10:

    

    

    

    

   Dołączone pliki:

   \\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WERCB88.tmp.WERInternalMetadata.xml

    

    

    

    

   Te pliki mogą być dostępne tutaj:

   C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportArchive\AppCrash_RadeonSettings.e_bbfa049b1e6f1a48919f93133819b83669a9ecd_2219ed74_193c00ff

    

    

    

    

   Symbol analizy:

   Ponowne sprawdzanie rozwiązania: 0

   Identyfikator raportu: 270cb769-e515-40bd-a2f6-2e0491b54939

   Stan raportu: 0

   Skrócony pakiet: d03c13da292bd79fae344c7f7e73072f

   +++ WER9 +++:

   Pakiet błędów 129426296667, typ 5

   Nazwa zdarzenia: AppHangB1

   Odpowiedź: Niedostępny

   Identyfikator pliku Cab: 129562949356

    

    

    

    

   Sygnatura problemu:

   P1: Hearthstone.exe

   P2: 8.0.4.18792

   P3: 579375ff

   P4: bd64

   P5: 67246080

   P6:

   P7:

   P8:

   P9:

   P10:

    

    

   Dołączone pliki:

   \\?\C:\Users\Dell\AppData\Local\Temp\WERD7B0.tmp.version.xml

   \\?\C:\Users\Dell\AppData\Local\Temp\WERD7E0.tmp.xml

   \\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WERD80F.tmp.WERInternalMetadata.xml

   WERGenerationLog.txt

   \\?\C:\Windows\Temp\WEREDE7.tmp.csv

   \\?\C:\Windows\Temp\WEREE07.tmp.txt

   \\?\C:\Windows\Temp\WEREE06.tmp.WERDataCollectionFailure.txt

    

    

    

    

   Te pliki mogą być dostępne tutaj:

   C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportArchive\Critical_Hearthstone.exe_db5fd1a8db5bccd6ad1590d07549753e057d86d_0fb1a3ec_cab_1ca1f8a5

    

    

   Symbol analizy:

   Ponowne sprawdzanie rozwiązania: 0

   Identyfikator raportu: 91723a7e-3365-11e7-ac5d-847beb10a5ca

   Stan raportu: 8

   Skrócony pakiet: d75ec44f0233c1186542fc4dcc22ffc1