AnsweredAssumed Answered

Sterowniki Problem

Question asked by skrrtson on Apr 26, 2017
Latest reply on Apr 26, 2017 by kingfish

Witam, gdy wchodzę w sterowniki amd a nastepnie w opcje ekran wyswietla mi sie komunikat "nie ma ekranów podłączonych do produktów amd". Dodam takze ze posiadam laptopa. Co mogę zrobić by zakładka była dostępna?

Outcomes