AnsweredAssumed Answered

Bestaat er een driver die de HDMI out tot HDMI in maakt?

Question asked by wagidatra on Mar 25, 2017
Latest reply on Mar 25, 2017 by kingfish

Hallo allemaal,

 

Ik heb een vraag: Bestaat er een driver die de HDMI out tot HDMI in maakt?

Ik wil namelijk alle beeld/audio materiaal van mijn videocamera direct opnemen op mijn laptop en daarna gelijk plaatsen op Fb. (Vergelijkbaar met live uitzending.)

Anders moet ik maar een HDMI Capture card halen.

 

Alvast bedankt

Outcomes