AnsweredAssumed Answered

radeon hd 8570m driver

Question asked by trest on Mar 18, 2017
Latest reply on Mar 18, 2017 by kingfish

Ekran kartına son gelen güncellemeyi yapmak için eski sürüm driver i kaldırdım fakat yeni gelen sürümde 8570 olarak çıkmıs sonunda m yok driveri bulamadım sonunda m olmayanı indirdiğimde ise bilgisayar kitleniyor dün bu sebepten 7 kez format attim lütfen güncel bir driver önerin yardımcı olun. AMD Radeon HD8570m .

Outcomes