AnsweredAssumed Answered

r9 280

Question asked by olek1305 on Mar 14, 2017

===========POLISH===========
Dzień Dobry. Mam problem z kartą graficzną ze kiedy robie reset (uruchom ponownie) kompa. wtedy pojawi się czarny ekran.. a jak robię wyłączam i włączam kompa no i działa ale problem tylko z resetu. Używam R9 280.

===========English==========

Good morning. I have problem with Graphics. When i did reset PC then black screen.. But when I turn off PC and turn on PC will work but just problem only with RESET PC.
I using R9 280.
(I'm sorry for bad english)

Outcomes