AnsweredAssumed Answered

Windows error log

Question asked by sciencemyson on Mar 12, 2017
Latest reply on Mar 14, 2017 by goodplay

Ik krijg volgende issue in mijn errorlog waardoor mijn SSD niet volle Procent opstart snelheid heeft

 

Terugzetten op apparaat \Device\RaidPort0 is aangevraagd..

 

Deze melding is enkel tijdens boot.

 

Mijn Pc :

 

http://specs.tweak.to/15771

 

Wat heb ik al reeds gedaan :

 

Clean windows install

AMD Sata Controller staat geinstalleerd

Alleen mijn SATA raid weet ik niet waar te installeren

 

Kan iemand mij hiermee helpen?

Outcomes