AnsweredAssumed Answered

witam,moja karta graficzna(amd radeon hd 6490m)

Question asked by arti5555 on Jan 2, 2017

witam,posiadam kartę graficzną amd radeon hd 6490m,chciałem zainstalowa nowe sterowniki wersii catalyst software suite 15.7.1 jak też  Radeon Software Crimson Edition Beta 16.2.1 beta,lecz żaden z obu sterowników nie pasuje,po zainstalowaniu ich cały obraz pulpitu,ikony itp.są wyolbrzymione,wychodzą z pulpitu,proszę o pomoc,obecnie korzystam ze starych sterowników catalyst wersii

8.882.2.3000 z 2011 r.

Outcomes