4 Replies Latest reply on Jul 25, 2016 1:17 PM by poluz

  radeon r7 360 - amdxc64.dll error

  poluz

   hello,

   i've got new card radeon r7 360 and installed latest drivers version 16.7.3

   starting on windows 10 application Forza Motorsport 6 Apex i'v got error, in event log there is :

    

   Nazwa aplikacji powodującej błąd: ForzaMotorsportApex.exe, wersja: 0.0.0.0, sygnatura czasowa: 0x5785e3fc

   Nazwa modułu powodującego błąd: amdxc64.dll, wersja: 8.18.10.128, sygnatura czasowa: 0x577ff6e9

   Kod wyjątku: 0xc000001d

   Przesunięcie błędu: 0x000000000001712f

   Identyfikator procesu powodującego błąd: 0x54cc

   Godzina uruchomienia aplikacji powodującej błąd: 0x01d1e37965c92e1c

   Ścieżka aplikacji powodującej błąd: C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.ApexPG_1.3.12.0_x64__8wekyb3d8bbwe\ForzaMotorsportApex.exe

   Ścieżka modułu powodującego błąd: C:\WINDOWS\SYSTEM32\amdxc64.dll

   Identyfikator raportu: f9573c76-65d7-4a6f-a7c6-7a9c20bfa04d

   Pełna nazwa pakietu powodującego błąd: Microsoft.ApexPG_1.3.12.0_x64__8wekyb3d8bbwe

   Identyfikator aplikacji względem pakietu powodującego błąd: forzamotorsportapex

    

   same error in other applications :

   Nazwa aplikacji powodującej błąd: IGOProxy.exe, wersja: 0.0.0.0, sygnatura czasowa: 0x5750ddfc

   Nazwa modułu powodującego błąd: amdxc32.dll, wersja: 8.18.10.128, sygnatura czasowa: 0x577ff65d

   Kod wyjątku: 0xc000001d

   Przesunięcie błędu: 0x000146ef

   Identyfikator procesu powodującego błąd: 0xc46c

   Godzina uruchomienia aplikacji powodującej błąd: 0x01d1e388dc120206

   Ścieżka aplikacji powodującej błąd: C:\Program Files (x86)\Origin\IGOProxy.exe

   Ścieżka modułu powodującego błąd: C:\WINDOWS\SYSTEM32\amdxc32.dll

   Identyfikator raportu: 8e390004-3387-438d-afa2-50abc8dbdb0d

    

   Nazwa aplikacji powodującej błąd: plays_ep64.exe, wersja: 1.0.0.1, sygnatura czasowa: 0x579011ab

   Nazwa modułu powodującego błąd: amdxc64.dll, wersja: 8.18.10.128, sygnatura czasowa: 0x577ff6e9

   Kod wyjątku: 0xc000001d

   Przesunięcie błędu: 0x000000000001712f

   Identyfikator procesu powodującego błąd: 0xaed8

   Godzina uruchomienia aplikacji powodującej błąd: 0x01d1e384a4038b1b

   Ścieżka aplikacji powodującej błąd: C:\PROGRA~2\RAPTRI~1\PlaysTV\plays_ep64.exe

   Ścieżka modułu powodującego błąd: C:\WINDOWS\SYSTEM32\amdxc64.dll

   Identyfikator raportu: 368333df-5e1d-4501-8627-8bb82bdd4d86