AnsweredAssumed Answered

Update lukt niet

Question asked by dcorten on Jun 22, 2016
Latest reply on Jun 22, 2016 by goodplay

Ik krijg regelmatig een melding dat ik de software moet updaten, maar als ik dat probeer, loopt het telkens vast op onderstaand scherm. Zelfs na een half uur wachten gebeurt er verder niets meer. Hoe dat en hoe kan ik dat verhelpen ?

 

Outcomes