AnsweredAssumed Answered

When will be add driver fix for Unreal Tournament game?

Question asked by jadfx on Jun 21, 2016

After game update, atidxx64.dll crash when collectin players to play and in game when to many players kill/respawn at that same time or using sniper.

Seems to driver not handle well too many players at once.

Before last game update this problem dosen't exist.

 

  Nazwa zdarzenia problemu:    APPCRASH

  Nazwa aplikacji:    UE4-Win64-Shipping.exe

  Wersja aplikacji:    4.12.0.0

  Sygnatura czasowa aplikacji:    573e52d1

  Nazwa modułu z błędem:    atidxx64.dll

  Wersja modułu z błędem:    8.17.10.671

  Sygnatura czasowa modułu z błędem:    5750965f

  Kod wyjątku:    c0000005

  Przesunięcie wyjątku:    0000000000587680

  Wersja systemu operacyjnego:    6.1.7601.2.1.0.256.48

  Identyfikator ustawień regionalnych:    1045

  Dodatkowe informacje 1:    77cc

  Dodatkowe informacje 2:    77cc40e0780b2195aebe8515e009bb8a

  Dodatkowe informacje 3:    8417

  Dodatkowe informacje 4:    841734b4801430bdb74a11a91b70ec5c

Outcomes