AnsweredAssumed Answered

czy procesor FX 8350 Black obsłuży cztery sloty z pamięciami 4x4GB 1866 Mhz ,bez zmniejszania taktowania?

Question asked by woj_1963 on May 9, 2016

czy procesor FX 8350 Black obsłuży cztery sloty z pamięciami 4x4GB 1866 Mhz ,bez zmniejszania taktowania?

Outcomes